Corona maatregelen Zander zomer 2020

Zander Corona maatregelen conform Belgisch staatsblad en de Provinciale richtlijnen        : dit vanaf de horeca weer open kan

Corona Protocol – Passagiersvaart, tak ‘Dagpassagiersvaart’ – (v3.3 – 23/04/2021)
algemene principes dagpassagiersvaart (v3.3 – 25/04/2021)
1. Het respecteren van de veiligheidsafstand van minimaal 1,5m tussen de bubbels. Dit niet enkel aan
boord maar ook bij het inschepen en ontschepen, op de pontons, kaaien en bij het verzamelen op de
inscheepplaats, check in balies, kassa’s, ticketverkooppunten etc. Dit tav iedereen : medepassagiers,
bemanningsleden, kassamedewerkers e.a.
Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden aan boord of op de inscheepplaats, o.a. : bij
voorkeur op- en afstappen via de buitendekken, het uit elkaar plaatsen van zitplaatsen of tafels,
grond of afstandsmarkeringen, het aanbrengen van éénrichtingsverkeer, wachtplaatsen, het
aanbrengen van plexi schermen aan kassa’s of afhaalpunten…
Om de social distancing te maximaliseren tijdens de vaart wordt gevraagd aan de passagiers hun
zitplaats zo min mogelijk te verlaten.
2. Indien deze basisvereisten inzake social distancing niet gerespecteerd kunnen worden kan de
effectieve capaciteit van het vaartuig tijdelijk worden verlaagd en/of mondmaskers voor passagiers
verplicht.
3. Indien een passagier zich niet goed voelt of ziekteverschijnselen vertoont kan deze niet inschepen.
Dit geldt ook indien de passagier kort daarvoor met zieke personen in aanraking is geweest. Tickets
worden kosteloos omgeboekt naar een andere vaart binnen de 12 maanden.
4. Alle oppervlakten worden voor en na de afvaart gedesinfecteerd. Zo o.a.: zitplaatsen, tafels,
toiletten, handgrepen, deurklinken, gangways… Medewerkers krijgen hiervoor voldoende tijd tussen
de afvaarten.
5. Bij het aan boord gaan wordt de passagiers gevraagd de handen te desinfecteren. Alcoholgels of
automatische dispensers worden ter beschikking gesteld aan elke ingang van het vaartuig maar ook
aan de toiletten. Ten allen tijde kunnen passagiers hun handen wassen in de toiletcabines.
6. Bemanningsleden en medewerkers dragen mondmaskers indien de 1,5m afstandsregel tijdelijk
niet gegarandeerd kan worden tussen personen (bvb. bij aanmeren vaartuig, inschepen passagiers,…)
7. De maximale toegelaten capaciteit aan boord – zowel indoor als outdoor – wordt geregeld volgens
de geldende capaciteitsvoorschriften bepaald door het meest recente MB.Du8. Om wachtrijen te vermijden wordt er gevaren op vaste vertrekuren die ook zo worden
gecommuniceerd. Wachten aan de inscheeplocatie wordt aldus tot een minimum beperkt. De
inscheeplocatie (kaai, ponton of andere) wordt zo ingericht dat wachten met een veiligheidsafstand
van 1,5m wordt gegarandeerd.
9. Er wordt maximaal ingezet op elektronische reservaties op voorhand om manuele
kassahandelingen te beperken, die bij voorkeur elektronisch en zoveel mogelijk contactloos
gebeuren. Voor betalingen met codetoetsen gebruiken we wattenstaafjes. Tevens worden enkel bij
elektronische reservaties de contactgegevens van de passagier/groep voor een beperkte tijd
bewaard om contact tracing mogelijk te maken.
10. COMMUNICATIE: deze algemene principes worden duidelijk naar klanten/passagiers
gecommuniceerd. Enerzijds worden deze opgenomen op de website en meegestuurd met
elektronische reserveringen. Anderzijds worden zij duidelijk aan boord geafficheerd samen met
infofiches (bvb. hoe handen wassen, verplicht afstand houden etc).
11. EIGEN MEDEWERKERS: Alle medewerkers en bemanningsleden dienen goed op de hoogte te zijn
van deze maatregelen en dienen deze strikt toe te passen. Hiervoor worden de eigen medewerkers
op voorhand goed gebrieft en hebben zij diverse infofiches ter beschikking (hoe coronaproof werken,
hoe omgaan met passagiers, hoe de maatregelen te laten naleven, hoe de vaartuigen
desinfecteren…).bbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Wij vragen met hoogdringendheid deze regels zonder uitzondering strikt toe te passen : het is de neige manier om in deze oorlog te overleven en hem te overwinnen. Dank u

info@dezander.be

Ligplaats Mol:

Postelsesteenweg 115, 2400 Mol

voor navigatie :tik: Zander Passagiersschip


Copyright © All Rights Reserved